ویدیوها

برگزاری جشنواره شهر بونل؛ ۱۴۵ تُن گوجه‌فرنگی له و لورده شد

برگزاری جشنواره شهر بونل؛ ۱۴۵ تُن گوجه‌فرنگی له و لورده شد

جشنواره سالانه گوجه‌فرنگی با شرکت ۲۰ هزارنفر روز چهارشنبه در شهر بونُل برگزار شد. در جریان برگزاری این جشن سنتی ۱۴۵ تن گوجه‌فرنگی له و لورده شد. سابقه برگزاری این جشن سالانه به سال ۱۹۴۵ باز می‌گردد و به جز سال‌هایی که به دستور ژنرال فرانکو، دیکتاتور سابق اسپانیا متوقف شد، به جذابیت توریستی و منبع درآمد شهر کوچک بونل بدل شده است. شرکت در این جشنواره تنها با خرید بلیت ورودی ممکن است.