ویدیوها

ماکرون و شی جین‌پینگ در چین شراب و استیک فرانسوی خوردند