ویدیوها

مراسم خاکسپاری دو جوان ویتنامی از سرنشینان «کامیون مرگ»