ویدیوها

«دهکده عود» در ویتنام؛ تولید چوب‌های عود برای سال نو چینی