ویدیوها

جاری شدن سیل در هند در پی باران‌های موسمی