ویدیوها

ایالت نیویورک با اولین برف سنگین زمستانی سفیدپوش شد

ایالت نیویورک با اولین برف سنگین زمستانی سفیدپوش شد

نخستین طوفان برف بزرگ در ایالت نیویورک آمریکا، شهرها و مناطق مختلف این ناحیه را سفیدپوش کرد.

در اثر بارش بی‌وقفه که ساعات متمادی به طول انجامید، ارتفاع برف در این ایالت به بیش از یک متر رسید و بسیاری از خودروها زیر لایه قطوری از برف مدفون شدند.

مقامات شهری گفته‌اند این میزان بارش برف که از سال ۲۰۰۹ بدین سو بی‌سابقه بوده است، با تمام میزان برف باریده شده در سال گذشته برابری می‌کند.