ویدیوها

اجساد قربانیان در ویرانه‌ها؛ حاصل سیل و رانش زمین در اندونزی