ویدیوها

مترجمان سابق افغان و گروه ضدجنگ در تظاهرات لندن: دولت بریتانیا مردم افغانستان را تنها نگذارد