ویدیوها

ربات‌های پیشخدمت در کافه‌ای در توکیو از مشتریان پذیرایی می‌کنند