ویدیوها

معترضان تبتی خواستار تحریم بازی‌های المپیک زمستانی پکن شدند