محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همه نکاتی که یک کارآفرین جوان باید بداند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همه نکاتی که یک کارآفرین جوان باید بداند

چند لینک مفید:

اراسموس ویژه کارآفرینان جوان
برنامه اراسموس به کارآفرینان جوان اروپایی که مشتاق به یادگیری تجربه های تجاری در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا هستند، کمک می کند.

اراسموس ویژه شرکت ها و برای جذب شرکت های تجاری در آموزش عالی
اراسموس به دانشگاه ها و شرکت ها اجازه می دهد تا از طریق فعالیت های مختلف، از جمله آموزش، مبادلات علمی و پروژه های مشترک با یکدیگر همکاری کنند.

منظور از شرکت ها
شرکت هایی است که بدنبال کارآموز هستند.

موسسه اروپایی نوآوری و تکنولوژی
هدف آن افزایش رشد پایدار اروپا و تقویت رقابت در اتحادیه اروپا است. این موسسه، مراکز تحقیقاتی و آموزشی را با شرکت های نوآور گردهم می آورد. به این ترتیب آنها جوامعی را تشکیل می دهند که به جوامع دانش و نوآوری یا (knowledge and innovation communities (KICs معروف هستند.

KICs
این جوامع از استارت آپ ها یا شرکت های تازه تاسیس حمایت می کنند و می توانند مدرک کارشناسی ارشد و دکترا صادر کنند. دانشجویان در طی دوران تحصیل خود در این مراکز تجربه کاری بسیار مهمی کسب می کنند.