خبر فوری

بحران آب و هوایی

اخبار، گزارش تحلیلی و تصویری از آخرین وضعیت بحران آب و هوایی

خبرهای بیشتر

تغییرات اقلیمی در مدیترانه؛ اثرات مخرب امواج گرم دریا بر مرجان‌ها
بالگرد امداد بر فراز حریق در کالیفرنیا
John Lazar
موج گرما در سیبری؛ ذوب شدن خاک منجمد و ناپدید شدن دریاچه‌ها