خبر فوری
More about this topic

united-arab-emirates

More articles

کلاه هوشمند پلیس  امارات برای سنجش دمای  ۲۰۰ نفر در یک دقیقه