More about this topic

اعتراض

موضوعات داغ روز

More about this topic

تصاویری از اعتراض نمادین طرفداران محیط‌زیست همزمان با ادامه گفتگوها در اجلاس گلاسگو
 ویدئو؛ جمعی از زنان افغان برای مطالبه حقوق خود در کابل دست به تظاهرات زدند