محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خاطرات و تجربیات مسئول مجله علمی یورونیوز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خاطرات و تجربیات مسئول مجله علمی یورونیوز

وقتی بیست سال پیش به لیون آمدم، یورونیوز تازه آغاز به کار کرده بود. ما گروهی از همکاران تازه وارد بودیم که شبیه به دسته دانش آموز بودیم که به گردش علمی مدرسه رفته اند.
در یک فضای دوستانه هر شب باهم بیرون می رفتیم. با گذشت زمان هر کدام از ما زندگی اش را در لیون ساخت. اما چیز مهمی که از آن دوره باقی مانده، تمایل به اشتراک گذاشتن ایده ها و تجربیات میان خبرنگاران از فرهنگها، ملیتها و زبانهای مختلف است. در آن زمان یورونیوز تنها به پنج زبان برنامه داشت . اما امروز به دوازده زبان رسیده است.

فقط یرای اینکه به شما ایده ای در مورد زندگی روزانه با فضای چند ملیتی و چند زبانی بدهم، سلف غذاخوری یورونیوز را تصور کنید که هر روز نه تنها صداهایی به زبان اروپایی می شنوید بلکه زبانهایی مثل فارسی و عربی و اوکراینی هم به گوش می رسد.

همیشه بدنبال نشستن کنار همکاری هستم که بتواند از تجربیات متفاوت خود برایم بگوید. بعضی از آنها از کشورهایی که جنگ را تجربه کرده اند می آیند. در یورونیوز هر روز من یاد می گیرم و بزرگ تر می شوم.”