خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات اعتراضی در توگو به خشونت گرایید

تظاهرات اعتراضی در توگو به خشونت گرایید
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

معترضان توگویی در اعترض علیه دولت فور ناسینگبه، رئیس جمهوری با حضور در خیابان های لومه، پایتخت به سوی پارلمان این کشور به راه افتادند که با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند.

پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان به گاز اشک آور متوسل شد.

حامیان دولت نیز روز جمعه تظاهرات جداگانه ای در پایتخت به راه انداختند.