محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اولین زن بر کرسی ریاست جمهوری کرواسی تکیه زد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
اولین زن بر کرسی ریاست جمهوری کرواسی تکیه زد

خبر کوتاه
کولیندا گرابار کیتاروویچ، با اختلاف تنها ۱ درصد در انتخابات کرواسی پیروز و اولین رئیس جمهوری زن در تاریخ این کشور شد.

در ساختار نظام سیاسی کرواسی، خانم گرابار کیتاروویچ ۴۶ ساله، بیشتر سکاندار سیاست خارجی و اداره دولت و کشور با نخست وزیر خواهد بود.

کرواسی که از حدود دو سال پیش به اتحادیه اروپا پیوسته با بیکاری ۲۰ درصدی دست به گریبان است.