خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فیلم مرد دیگر، مستند زندگینامه اف.دبلیو. د کلرک

euronews_icons_loading
فیلم مرد دیگر، مستند زندگینامه اف.دبلیو. د کلرک
اندازه متن Aa Aa

اف.دبلیو. د کلرک، آخرین رئیس جمهور در دوران تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی بود. اما در کمتر از چهارسال از زندانبان نلسون ماندلا به معاون او تبدیل شد و با هم برای زندگی بهتر و جلوگیری از جنگ داخلی تاریخ را تغییر دادند.

برای بسیاری ماندلا کسی است که به آپارتاید در آفریقای جنوبی پایان داد. اما در مورد مرد دیگری که ماندلا را در سال ۱۹۹۰ از زندان آزاد کرد و گفتگو را ممکن ساخت، کمتر می دانند. فیلم «مرد دیگر» مستند زگینامه د کلرک است.

نیکلاس روسیر، مستند ساز آمریکایی و سازنده این فیلم می گوید: “همیشه عکس هایی از ماندلا و عکس هایی از ماندلا و د کلرک با هم دیده می شود. اما هر زمان سخن از ماندلا است، دکلرک در تمام برنامه فقط برای یک یا دو دقیقه مطرح می شود. من گفتم بسیار خوب می خواهم بدانم زندگی او واقعا چگونه بوده است؟”

برای روسیر، ساختن فیلم فرصتی بوده تا بخش ناشناخته زندگی د کلرک را با دیگران در میان بگذارد.

نیکلاس روسیر: “اساسا این یک فرصت بود و من فکر می کنم د کلرک این فرصت را تصرف کرد. اما جالب این بود که هیچکس از گذشته او خبر نداشت و حتی نمی دانست اهل کجا بوده است.”

ماندلا و د کلرک در سال ۱۹۹۳ به خاطر اینکه به حاکمیت مطلق اقلیت پایان دادند و دمکراسی را بنیان نهادند، به طور مشترک جایزه نوبل را دریافت کردند. پس از آنکه کنگره ملی آفریقا در انتخابات ۱۹۹۴ پیروز شد، دکلرک در حکومت ماندلا یکی از دو معاون او بود.

نیکلاس روسیر: “فکر می کنم این فیلم پایه خوبی برای بحث در مورد نژاد پرستی و میراث تبعیض نژادی باشد و هم چنین درباره میراثی که ما در اینجا داریم و درباره آن صحبت نمی کنیم. فکر می کنم بسیاری از مردم این فیلم را خواهند دید، نه فقط به خاطر نمونه ای از حل تعارض ها، بلکه به خاطر وجود نژادپرستی در جامعه ما.”

فیلم «مرد دیگر» اکنون در برخی شهرهای آمریکا در حال اکران است.