محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دادگاه آلمان با شکایت فرزندِ همجنسگرا پدر را جریمه کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
دادگاه آلمان با شکایت فرزندِ همجنسگرا پدر را جریمه کرد

جوانی لبنانی تبار در آلمان پدر و دو تن از بستگان نزدیک خود را با این اتهام که او را از حق انتخاب و آزادی همجنسگرایی محروم می کرده اند به دادگاه کشاند.

ناصر احمد شکایت کرده بود که پدرش او را به بریدن گلو و عمو یا دائیش او را به آتش زدن و سوزاندن با بنزین تهدید کرده بوده اند.

ناصر احمد هیجده ساله می گوید: «این فصل از زندگی من نیز ورق خورد و زندگی تازه من شروع می شود. نمی خواهم گرایش جنسی خود را نفی کنم. روزی بخاطر حفظ آنچه که خلاف آبروی پدر و مادرم بود باید به آنها گوش می سپردم اما من کسی نیستم که پنهان کاری کند.»

یکی دیگر از اتهامات آقای احمد به خانواده اش ربودن و انتقال او به مرز رومانی و بلغارستان با هدف نهایی بردن او به لبنان برای ازدواج با دختری لبنانی بود.

دادگاه پس از پنج دقیقه استماع ناصر احمد، پدر و دو تن از بستگان نزدیک او را هر کدام به پرداخت ۱.۳۵۰ یورو ملزم و به همین حکم بسنده کرد.