خبر فوری
euronews_icons_loading
مرگ دسته جمعی ماهیها در تالابهای ریو در برزیل

آلودگی آب در خلیج ریو باعث مرگ دسته جمعی بسیاری از ماهیها در این شهر برزیل شده است که قرار است در تابستان آینده میزبان بازیهای المپیک تابستانی باشد و تالابهای این شهر قرار است تا میزبان رقابتهای آبی بازیهای المپیک شوند.

مطالب بیشتر از بدون شرح