محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برلن،هفتاد سال پس از جنگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برلن،هفتاد سال پس از جنگ

هفتاد سال پس از جنگ برلن، در پایان جنگ دوم جهانی ، فابریزیو بنچ، عکاس رویترز عکس های گرگوری سامسونوف، عکاس ارتش سرخ شوروی را از میان غبار درآورده و تصاویر او را به نمایش گذاشته است. بنچ همین کلیشه ها را سوژه عکس های خود قرار داده و تصاویری با یک مضمون از برلن جنگ زده و برلن امروزی در کنار هم گذاشته است