محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آتش سوزی گسترده در جنگل های کالیفرنیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
آتش سوزی گسترده در جنگل های کالیفرنیا

خبر کوتاه

آتش سوزی گسترده در جنگل های شمال کالیفرنیا منطقه ای به وسعت ۹ هزار هکتار را در بر گرفته است. در اثر این آتش سوزی دهها خانه نابود و صدها نفر مجبور به ترک منطقه شده اند. کارشناسان تابستان گرم و خشکسالی متوالی در چهار سال گذشته را از علل گسترش این آتش سوزی عنوان کرده اند.