محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحران زباله ها در بیروت؛ اعتصاب غذای معترضان برای استعفای وزیر محیط زیست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بحران زباله ها در بیروت؛ اعتصاب غذای معترضان برای استعفای وزیر محیط زیست

با گذشته بیش از یک ماه از بحران زباله ها در بیروت پایتخت لبنان و با وجود ارائه طرح دولت در هفته گذشته، بحران زباله ها در این شهر هنوز حل نشده است. تعدادی از معترضان که دولت را به فساد و انفعال متهم می کنند ده روز است که در خیابان و زیر چادر دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها خواستار استعفای محمد المشنوق وزیر محیط زیست هستند.

یکی از شرکت کنندگان در اعتصاب غذا می گوید: «ما در اعتصاب غذا هستیم بخاطر اینکه دیگر نمی توانیم این وضعیت را تحمل کنیم. ما خواستار استعفای وزیر محیط زیست هستیم تا آغازی باشد برای اجرای اصل پاسخگویی به تمام فسادها. در بحران زباله ها فساد رخ داده و این بحران ما را به خیابان ها کشیده است.»

اعضای جنبش «شما بوی تعفن می دهید» از ماه اوت گذشته تظاهرات علیه دولت را آغاز کرده اند. معترضانی که با این جنبش همراهی می کنند انفعال و فساد در دولت را محکوم می کنند.