محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سخنرانی پادشاه اسپانیا در پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
سخنرانی پادشاه اسپانیا در پارلمان اروپا

خبر کوتاه

پادشاه اسپانیا در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ بر اهمیت همبستگی و ادغام اروپا تاکید کرد.

فیلیپه، پادشاه اسپانیا گفت: “بخوبی آگاهید که اسپانیا و مردمش از نظر فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی و سیاسی اروپایی هستند. نمی توان اسپانیا را بدون اروپا و اروپا را بدون اسپانیا تصور کرد. من اروپایی هستم چون اسپانیایی هستم.”

پادشاه اسپانیا همچنین گفت اروپا در مرحله ای قرار گرفته است که بدون همبستگی و اذغام کامل توانایی رویارویی با چالشهای اقتصادی و امنیتی را نخواهد داشت.