محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تاخیر در پرتاب «رهیافت لیزا»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاخیر در پرتاب «رهیافت لیزا»

پرتاب «رهیافت لیزا» به پنجشنبه ساعت پنج و چهاردقیقه صبح (به وقت اروپای مرکزی) موکول شد.

«لیزا» از پایگاه فضایی گویان فرانسه سوار بر موشک «وگا» به فضا پرتاب خواهد شد. ماموریت این رهیاب مطالعه امواج گرانشی و گشودن فصلی جدید در تاریخ اختر فیزیک است.