محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه حمایت بین المللی برای صلح سوریه را تصویب کرد.

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه حمایت بین المللی برای صلح سوریه را تصویب کرد.

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد