خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاهش هزینه های وزارتخانه های روسیه در دستور کار کرملین قرار دارد

کاهش هزینه های وزارتخانه های روسیه در دستور کار کرملین قرار دارد
اندازه متن Aa Aa

وزارت خانه ها در روسیه برای دومین سال متوالی موظف به اجرای برنامه های کاهش هزینه های خود تا سقف ۱۰ درصد شده اند. براین اساس وزارتخانه تا ۱۵ ژانویه فرصت دارند تا طرح کاهش بودجه خود را ارائه دهند.

هدف از اجرای چنین برنامه ای جبران افت درآمد دولت است که پس از سقوط شدید قیمت نفت به خود سرعت گرفته است. صادرات نفت از جمله مهمترین منبع درآمد کشور روسیه است.

در برنامه بودجه سال ۲۰۱۶ روسیه که در ماه اکتبر گذشته به تصویب رسید بودجه دولت، نهادها و وزارت خانه ها ۱۹۰ میلیارد یورو تعیین شده است.