محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازداشت متهمان به استثمار کارگران در اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
بازداشت متهمان به استثمار کارگران در اسپانیا

خبر کوتاه

پلیس اسپانیا از بازداشت پنج تن به اتهام استثمار کارگران رومانیایی در صنعت کشاورزی خبر داد. قربانیان گفته اند که با وعده های دروغین به کار گمارده شده بودند. آنان که دستمزی بابت کار دریافت نکرده اند، در اماکن متروکه و بدون رعایت استانداردهای بهداشتی نگه داری می شدند.