محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افت محسوس نرخ بیکاری در اسپانیا در سال ۲۰۱۵

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افت محسوس نرخ بیکاری در اسپانیا در سال ۲۰۱۵

داده های موسسه ملی آمار اسپانیا نشان می دهد میانگین نرخ بیکاری در این کشور در سال ۲۰۱۵ به رقم ۲۰.۹ درصد جمعیت فعال آن رسیده که پایین ترین نرخ از سال ۲۰۱۱ محسوب می شود. اسپانیا توانست پس از پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی، نرخ بیکاری خود را از ۲۷ درصد جمعیت فعال در سال ۲۰۱۳ به این رقم در سال گذشته برساند.

اما علیرغم این آمار مثبت، هنوز اسپانیا صاحب یکی از بالاترین نرخهای بیکاری در حوزه پولی یوروست.

از نقطه نظر اشتغالزایی نیز اقتصاد اسپانیا در این زمان بیش از ۵۲۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.