euronews_icons_loading
رشد فرقه «مرگ مقدس» در مکزیک

هر روز بر تعداد کسانی که به فرقه مذهبی «مرگ مقدس» در مکزیک می پیوندند افزوده می شود. اگرچه این اتفاق خوشایند واتیکان نیست چراکه مکزیک یکی از بزرگترین کشورهای کاتولیک است.

مطالب بیشتر از بدون شرح