محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همه پرسی برای چهارمین دورۀ ریاست جمهوری اووه مورالس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
همه پرسی برای چهارمین دورۀ ریاست جمهوری اووه مورالس

خبر کوتاه

مردم بولیوی روز یکشنبه در یک همه پرسی شرکت کردند. پاسخ آری شرکت کنندگان در این همه پرسی به اوو مورالس اجازه می دهد برای چهارمین بار رئیس جمهوری این کشور بشود و تا سال ۲۰۲۵ در قدرت بماند.

وی در سال ۲۰۱۴ مجددا بعنوان رئیس جمهوری بولیوی انتخاب شد و این همه پرسی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ انجام شده است.

اوو مورالس به خاطر کاهش فقر در این کشور از محبوبیت زیادی برخوردار است با اینحال به دلیل فساد مالی گسترده در این کشور، حیف و میل و اقتدارگرایی دولت نارضایتی علیه وی اخیرا افزایش یافته است.