محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

به سوی صندوقهای رای آری یا نه؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Hossein Alavi
euronews_icons_loading
به سوی صندوقهای رای آری یا نه؟

تا آخرین ساعات باقیمانده به گشایش حوزه‌های رای‌گیری برای انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان در ایران، بحث در مورد اهمیت این دو انتخابات، فهرست‌های مختلف کاندیداها و حضور یا عدم حضور در پای صندوق‌های رای جریان دارد.

در حالی که یک دیدگاه معتقد است که این انتخابات آزاد و منصفانه نیست وعلاوه بر آن، رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها توسط شورای نگهبان، جایی برای رقابت و انتخاب کاندیداهای مناسب نگذاسته، دیدگاه دیگر بر آن است که با همین حداقل موجود از رقابت می‌توان در انتخابات شرکت کرد و در ترکیب آینده دو مجلس شورا و خبرگان تغییر ایجاد کرد.

در برنامه روز پنجشنبه همراه با یورونیوز، نظرات ودیدگاه‌های مخاطبان یورونیوز بر روی شبکه های اجتماعی را با دو تحلیل‌‌گر و فعال سیاسی مهمان برنامه، آقایان فرخ نگهدار و مهران مصطفوی، در میان گذاشتیم.