محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ویوندی خواهان تملک تلویزیون کابلی «مدیاست» است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ویوندی خواهان تملک تلویزیون کابلی «مدیاست» است

خبر کوتاه

شرکت رسانه ای ایتالیایی «مدیاست» پیشنهاد شرکت فرانسوی «ویوندی» برای تملک بخش تلویزیون کابلی این کمپانی را پذیرفته و در این زمینه توافق حاصل شده است.

ارزش این معامله در صورت نهایی شدن حدود ۷۰۰ میلیون یورو ارزیابی شده است. بخش تلویزیون کابلی شرکت مدیاست حدود ۲ میلیون مشترک دارد.

ونسان بلوره، مدیرعامل ویوندی، استراتژی توسعه این کمپانی در جنوب اروپا را در دستور کار قرار داده است.