بودن یا نبودن، مساله این است

به مناسبت چهارصدمین سالگرد مرگ شکسپیر، روزنامه نگاران یورونیوز عبارت معروف او را به زبان مادریشان بیان می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح