بودن یا نبودن، مساله این است

بودن یا نبودن، مساله این است

به مناسبت چهارصدمین سالگرد مرگ شکسپیر، روزنامه نگاران یورونیوز عبارت معروف او را به زبان مادریشان بیان می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح