euronews_icons_loading
رنج بی پایان مردم سوریه؛ شهر کلاسه بعد از یک حمله هوایی

ویرانی های بر جای مانده از یک حمله هوایی در شهر «کلاسه» در حوالی حلب سوریه. ساکنان جنگ زده با فریاد و گریه بدنبال اعضای خانواده یا دوستانشان می گردند که زیر آوار مانده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح