تشویق بازیکنان تیم ایسلند در بازگشت به خانه

مردم ایسلند از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورشان در بازگشت به خانه همانند یک قهرمان استقبال کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح