تشویق بازیکنان تیم ایسلند در بازگشت به خانه

تشویق بازیکنان تیم ایسلند در بازگشت به خانه

مردم ایسلند از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورشان در بازگشت به خانه همانند یک قهرمان استقبال کردند.

مطالب بیشتر از بدون شرح