محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سرنا ویلیامز، تنیس باز آمریکایی با شکست آنجلیک کربر، رقیب آلمانی خود برای هفتمین بار قهرمان مسابقات ویمبلدون شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سرنا ویلیامز، تنیس باز آمریکایی با شکست آنجلیک کربر، رقیب آلمانی خود برای هفتمین بار قهرمان مسابقات ویمبلدون شد

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد