محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پانزده نفر در ارتباط با انفجارهای هفته گذشته تایلند بازداشت شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پانزده نفر در ارتباط با انفجارهای هفته گذشته تایلند بازداشت شدند

این خبر در حال تکمیل است و بزودی روزآمد خواهد شد