خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فوران آتشفشان توری آلبا در کاستاریکا

نظرها
فوران آتشفشان توری آلبا در کاستاریکا
اندازه متن Aa Aa

آغاز فوران آتشفشان توری آلبای کاستاریکا مناطق بسیاری از این کشور کوچک واقع در آمریکای مرکزی را در خاکستر فرو برد.

گستردگی سطح پراکندگی خاکسترها، پرواز هواپیماها در فرودگاه بین المللی سن خوزه را مختل و سلامت شهروندان میانسال را تهدید کرد.