محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

میدان تایمز نیویورک آماده استقبال از سال نو میلادی است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
میدان تایمز نیویورک آماده استقبال از سال نو میلادی است

فردا شنبه ۳۱ دسامبر، ۱۱ دی ماه، آخرین روز سال ۲۰۱۶ میلادی است. مردم در گوشه و کنار دنیا از جمله در نیویورک آمریکا برای آغاز سال نو میلادی در روز یکشنبه ۱۲ دی ماه لحظه شماری می کنند.

جفری اشتراوس، رئیس کمیته تفریح و استقبال، در روزی بارانی در میدان تایمز نیویوروک که پولک ها و کاغذهای رنگی بطور آزمایشی از بالکن ساختمانی به هوا پرتاب می شد گفت که «آب و هوای بارانی مانعی برای استقبال از سال نو میلادی با پولکها و کاغذهای رنگی و خیس نیست و برای ۳۱ دسامبر آماده ایم».

فردا شب در آستانه آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی در میدان تایمز نیویورک بیش از یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم کاغذ و پولک های رنگی از بالکن های ساختمان ها به خیابان ها ریخته خواهد شد تا میدان تایمز نیویورک جلوه ویژه ای به خود بگیرد.