محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصاویر منتشر شده از مناطق فعال سطح خورشید

Access to the comments نظرها
نگارش از Banafsheh Soleimani
تصاویر منتشر شده از مناطق فعال سطح خورشید

تصاویر منتشر شده توسط ناسا در ۲۵ ژانویه، سه منطقه فعال از سطح خورشید را نشان می دهد.

دانشمندان ناسا می گویند به کمک رصدخانه دینامیک خورشیدی، چرخش تاریک پلاسما و کمان مغناطیسی روشنی که در منطقه مرکزی خورشید در حال پیچش و چرخش است، توجه آنها را جلب کرده است. تمام فعالیت‌های این سه منطقه فعال از سطح خورشید، تحت تاثیر چالش نیروهای مغناطیسی شکل می گیرد.