محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فرانسوا فیون: همچنان در رقابتهای انتخاباتی باقی می مانم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
فرانسوا فیون: همچنان در رقابتهای انتخاباتی باقی می مانم

فرانسوا فیون نامزد جمهوریخواهان فرانسه اعلام کرد که قاطعانه به کارزار انتخاباتی خود ادامه خواهد داد و همچنان نامزد ریاست جمهوری باقی می ماند.

او در عین حال گفت که استخدام همسر و فرزندانش اشتباه بوده است و از فرانسوی ها به خاطر این اشتباه عذرخواهی کرد.

فرانسوا فیون از مقر کارزار انتخاباتی خود در پاریس با اصحاب رسانه گفتگو می کرد. نزدیک به ۲۰۰ خبرنگار در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشتند.

اتهامات فراوانی علیه فرانسوا فیون در چند هفته اخیر مطرح شده است. اتهاماتی که نتیجه تحقیقات روزنامه نگاران مستقل فرانسوی است.

هفته نامه کاناردآنشنه به همراه تارنمای مدیاپارت فرانسه منبع اولیه این افشاگریها بودند. طبق نوشته این رسانه ها، خانم پنه لوپه فیون همسر این کاندیدای انتخابات فرانسه، سالها در مقام مشاور پارلمانی حقوق گرفته بود بدون آنکه واقعا کار کرده باشد.

همچنین این رسانه ها نوشتند که فرزندان فیون پیش از آنکه مدرک وکالت خود را دریافت کنند از سنای فرانسه به عنوان وکیل پول گرفته اند.

سومین بخش افشاگری این دو رسانه، مربوط به مشاوره دادن فرانسوا فیون به یک شرکت مشاوره تجاری و اقتصادی چند ملیتی پس از پایان دوره نخست وزیری اش بوده است. شغلی که بیشتر از ۶۰۰ هزار یورو برای کاندیدای راستهای فرانسه درآمد زایی داشته است بدون آنکه او حتی یکبار در این باره سخنی گفته باشد.