خبر فوری

2017-03-18

بازتاب گسترده دست ندادن ترامپ و مرکل در اتاق بیضی شکل کاخ سفید