خبر فوری

2017-03-20

اف بی آی ادعای شنود مکالمات ترامپ به دستور اوباما را رد کرد