محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نخست وزیر بریتانیا: اجازه نمی دهیم نجوای شیطان ما را از هم جدا کند

Access to the comments نظرها
نگارش از امید لهبی
euronews_icons_loading
نخست وزیر بریتانیا: اجازه نمی دهیم نجوای شیطان ما را از هم جدا کند

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه پس از جلسه اضطراری هیات دولت مواضع خود را درباره حمله لندن در مقابل خبرنگاران اعلام کرد.

ما دست در دست هم به پیش خواهیم رفت و تسلیم هراس نخواهیم شد. هرگز اجازه نخواهیم داد که نفیر نفرت و نجوای شیطان ما را از هم جدا کند

وی گفت: «انتخاب محلی که به آن حمله شد اتفاقی نبود. این تروریست قلب پایتخت ما را نشانه رفت. جایی که مردم از تمام ملیت ها، مذاهب و فرهنگ ها جمع می شوند، جایی که از ارزش های آزادی، آزادگی و دموکراسی تجلیل می کنند، خیابان وست مینستر و قدیمی ترین پارلمان جهان که روح آزادی را تا دورترین نقاط جهان منعکس می کند. بامداد فردا پارلمان فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت. ما با یکدیگر خواهیم بود، همه لندنی ها و همه کسانی که از جای جای جهان به اینجا آمده اند تا از این شهر بزرگ دیدن کنند فردا برخواهند خاست و روال عادی زندگی را در پیش خواهند گرفت. آنها سوار قطارها خواهند شد، از هتل هایشان خارج می شوند، در خیابان ها قدم می زنند و زندگی را زندگی می کنند. ما دست در دست هم به پیش خواهیم رفت و تسلیم هراس نخواهیم شد. هرگز اجازه نخواهیم داد که نفیر نفرت و نجوای شیطان ما را از هم جدا کند.»

خانم می همچنین با افزایش سطح هشدار امنیتی در لندن مخالفت کرد.