محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شمار قربانیان سیل شدید در ژاپن افزایش یافت

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
شمار قربانیان سیل شدید در ژاپن افزایش یافت