محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سه سرباز در قزوین بدست هم قطار خود کشته شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سه سرباز در قزوین بدست هم قطار خود کشته شدند