محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کارگردان منتقد شیوخ سنی رئیس موقت مجلس سوریه شد

Access to the comments نظرها
نگارش از امید لهبی
کارگردان منتقد شیوخ سنی رئیس موقت مجلس سوریه شد