محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آتش سوزی در فرانسه؛ ۱۰ هزار نفر از ساکنان تخلیه شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آتش سوزی در فرانسه؛ ۱۰ هزار نفر از ساکنان تخلیه شدند