خبر فوری

2018-02-12

چرا هواپیمای مسافربری آنتونوف ۱۴۸ روسیه سقوط کرد؟